DANSKE GOLFOPHOLD – HVIDE KLIT SKAGEN

DANSKE GOLFOPHOLD – HVIDE KLIT SKAGEN

Når man som golfklub skal leve med en geografisk beliggenhed som Golfklubben Hvide Klit mellem Skagen og Frederikshavn – præcis 83 kilometer nord for Aalborg – er det afgørende, at området har andre attraktioner at byde på end ’kun’ golf.

Se golfpakker til Hvide Klit Golf

Det har man naturligvis haft øje for i Hvide Klit, der har et omfattende samarbejde med omkringliggende hoteller, så der er gode muligheder for at sammensætte et godt golfophold med spil på Danmarks nordligste golfbane.

Man bør dog tage højde for tidspunktet på året, for der er virkelig pres på banen, når den store Københavner-invasion kommer i den såkaldte Hellerup-uge (29), hvor hotelpriserne også er skyhøje. Der er anderledes ’menneskelige’ priser at få, hvis man tager et golfophold uden for højsæsonen – eksempelvis i påskeferien, hvor banen står virkelig skarpt trods det tidlige tidspunkt på sæsonen.

Hvide Klit samarbejder omkring golfophold med både Skagen Hotel, Hotel Viking Aqua Spa & Wellness, Aalbæk Gl. Kro og – Hotel Hvide Klit. Sidstnævnte har en fortid som højskolehotel, men har fået nye ejere og en synlig ansigtsløftning til et firestjernet hotel- og konferencecenter kun et par minutters gang fra selve golfbanen.

Vendsyssels første bane

Hvide Klit blev i 1971 skabt som Vendsyssels første golfbane og blev da også i første omgang døbt Vendsyssel Golfklub, da Brønderslev-banen på det tidspunkt endnu ikke var færdigbygget. Navnet blev dog senere ændret til Hvide Klit, selv om det geografisk er lidt af en tilsnigelse.

Initiativet i Skagen kan tilskrives den tidligere søofficer, Erling Niemann, der også blev klubbens første formand. Han blev i 1970 forflyttet fra Flådestation Korsør til flådestationen i Frederikshavn, som han kendte fra et tidligere ophold i 1948-1950. Som ivrig golfspiller var han bestemt ikke tilfreds med, at Aalborg Golf Klub i 1970 rådede over Danmarks nordligste bane.

Efter to mislykkede forsøg på at etablere en golfbane ved Sindal og Frederikshavn lykkedes det Erling Niemann at sætte skub i tingene sammen med Jens P. Jensen – populært kaldet Jens Tagpap. De to fik hjælp fra golfbanearkitekten Anders Amilon og den senere borgmester i Skagen, H. Nibe Hansen. Kommunen bakkede op med et banklån på 50.000 kr., mens Sessan-linjen kunne se potentialet og støttede med 100.000 kr.

Se golfpakker til Hvide Klit Golf

Efter et mislykket forsøg på at placere golfbanen i Hvide Klit tæt på Råbjerg Mile dukkede den lokale gårdejer, Svend Aage Larsen, fra Bunken op med et tilbud om at udlåne noget jord gratis til golfbanen. Og sådan gik det til, at de første fire huller i Bunken efterhånden udviklede sig til en attraktiv 18 hullers naturbane i åben klitplantage.

Når der på så tidligt et tidspunkt før det store golfboom op gennem 1980’erne og 90’erne var basis for en golfbane så langt mod nord, skyldtes det bl.a. Skagens popularitet som feriedestination - ikke mindst for mange københavnere.

Det nuværende antal greenfee-gæster på omkring 8.000 lå for flere år siden på hele 17.000, hvilket skyldtes favorable aftaler med nogle af Skagens-hotellerne. Det skabte naturligt nok mislyde hos klubbens lokale medlemmer, at hotelgæsterne fik alt for favorable rabatter.
I dag er der stadig pres på Hvide Klit-banen i højsæsonen, men efter nogle år med underskud er økonomien nu begyndt at hænge sammen takket være tilgang såvel på medlems- som på sponsorsiden.

-Det er vigtigt for os med en sund økonomisk drift, siger den nye formand i Hvide Klit, Freddy Jokumsen. Vi har et stort pres på banen i sommerens højsæson, men i stedet for at investere over evne i en ny sløjfe med ni nye huller, vil vi hellere investere i en høj standard på de eksisterende 18 huller, siger Freddy Jokumsen, der roser klubbens chefgreenkeeper og giver ham æren for banens flotte stand.

Chefgreenkeeper Michael Eeg kom til Hvide Klit for fem år siden med stor erfaring fra et greenkeeperjob på Lübker Golf, der er berømt for nogle af Danmarks absolut hurtigste greens. Den videnskab har Michael Eeg formået at overføre til Hvide Klit i en sådan grad, at greens i påsken i år fremstod som Danmarks formentlig hurtigste for årstiden – og tilmed til at stole på.
Michael Eeg og hans stab har gjort et stort stykke arbejde med de mange ændringer på banen, hvor man bl.a. har hævet bunkers på hullerne 5, 6 og 7 foruden omfattende træfældning og oprydning mellem træerne, så banens kvalitet lever op til ønsket om, at den skal være en af Nordjyllands absolut bedste.
Michael Eeg er en erfaren herre, der har sine visioner på vegne af Hvide Klit-banen, som han gerne sammenligner med de kendte engelske hedebaner.
De langskæggede kanter på bunkers er ikke nogen tilfældighed. Det øger sværhedsgraden, men har samtidig den fordel, at de holder udgifterne nede til vedligeholdelse.
Også klubhuset med restaurant, kontorlokaler og pro-shoppen med et flot sortiment er blevet renoveret og ommøbleret. Træner i klubben er Claes Mortensen, mens pro-shoppen køres af Philip Larsen fra Frederikshavn Golfklub. Den daglige ledelse af sekretariatet er lagt i hænderne på Jan Andersen.

Ny forpagter af klubbens restaurant er parret Christel Havmand og Flemming Quist, der kommer fra driften af café og butik i Skagen Grå Fyr (Center for Trækfugle) gennem de seneste tre år.
Christel Havmand er uddannet kok og udlært i Hotel Pakhuskælderen Nyhavn i København, mens Flemming Quist har en baggrund i kriminalpolitiet med mange års udstationering på danske ambassader og ved FN. Parret fik flotte anmeldelser på Facebook for deres take away fra caféen i påskedagene og frem.

Synlige forbedringer

De seneste renoveringer og forbedringer på banen er meget synlige. I klubhuset hænger et foto af banen med totalt afbrændte fairways taget for få år siden. Fairways er i dag grønne, velfriserede og behagelige at gå på, mens greens som nævnt er både hurtige og meget troværdige.
Starten på runden er et 335 meter (58) langt par 4-hul, hvor den væsentligste feature er den store tværgående bunker lige foran green - efterfulgt af et 355 meter langt par 4-hul ratet som et af banens sværeste på grund af et smalt drive og et indspil med en sø til højre for green.
Efter et langt par 5-hul 3 kommer par 3-hullet 4, der trods sine kun 125 meter godt kan kandidere til titlen som signaturhul – vanskeliggjort som det er af en klitbakke foran green og masser af skov tæt på green.

På hullerne 5, 6 og 7 har man som nævnt lavet et stort arbejde med at hæve bunkers for at undgå det høje grundvand samtidig med, at den ene af bunkers på par 5-hullet 7 er omdannet til en lille sø midtvejs i venstre side af fairway. En tværgående bæk beskytter green i indspillet.
På par 4-hullet 8 på 335 meter er der out of bounds hele vejen i højre side langs med jernbanen mellem Skagen og Frederikshavn, men et kikset drive kan også havne i den tværgående bæk.
Forni afsluttes med et finurligt par 4-hul på kun 285 meter fra 58-teestedet. Doglegget mod højre kommer så tidligt, at man ikke skal slå driver, med mindre man har power og længde til at skære ind over trægrænsen.

Sværhedsgraden er pænt stigende ved starten på bagni, fordi fairways på grund af den tættere skovlinje synes smallere.
På par 5-hullet 10 skal der drives med tungen lige i munden. Det samme gælder andetslaget, inden hullet slutter med to forstørrede bunkers, som formindsker indgangsvinklen. Det efterfølgende par 4-hul 11 må slås med par 3-hullet 4 om betegnelsen signaturhul på grund af et meget vanskeligt indspil med risiko for at havne i banens eneste potbunker til venstre for green. Den er så dyb, at der skal en trappe til for at komme ned i den og op igen.
Også par 4-hullet 12 virker meget smalt, fordi fairwayen med træer på begge sider snævrer ind halvvejs mellem teestedet og greenen.

Par 3-hullet 13 dybt inde i skoven er næsten en tro kopi af hul 4 – blot meget længere på 160 meter med en grådig bunker foran green. Par 3-hullerne 4 (123 meter) og 16 (163 meter) kan tilbyde flotte golfophold på Ruths Hotel for holes in one, mens par 3-hullerne 6 (155 meter) og 13 (160 meter) tilbyder en gourmet middag på Pakhuset for holes in one.

På par 4-hullet 17 ændrer træbevoksningen sig pludselig fra fyr og gran til løvtræer, og hvis man ellers kan abstrahere fra søen til højre lige efter teestederne på det korte par 4-hul 18 på 300 meter, er det et meget overkommeligt afslutningshul.

Nye teesteds-angivelser
Hvide Klit er fulgt i fodsporet på mange andre golfklubber i landet og har ændret teesteds-markeringerne fra de sædvanlige farver til talangivelserne 48, 52, 58 og 62, der indikerer længderne – med en backtee-længde på 6.284 meter. Det sker i bestræbelserne på at få spillerne til at spille fra det teested, der giver bedst mening og den største oplevelse.

Under alle omstændigheder, så har den store udviklingsplan med vægten lagt på forbedringer over hele linjen hævet kvaliteten betydeligt, så man må ikke snyde sig selv for et besøg på Danmarks nordligste golfbane, der efterhånden har sikret sig en plads i den danske superliga.

Heller ikke selv om det er mange år siden, at klubbens maskot og noget specielle attraktion – den tamme ræv foran klubhuset – for flere år siden afgik ved døden.

Hvide Klit blandt bedste danske golfbaner i 2020 som nr. 14 – helt fortjent.

Se golfpakker til Hvide Klit Golf

Historien er leveret af Frits Christensen, der er redaktør af GOLFavisen og GOLFmagasinet. Han har en fortid som mangeårig sportsredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten, men har de seneste 10 år skrevet om golf i både JP, Golfavisen og Golfmagasinet – og er bl.a. forfatter til bogen fra 2010: ”Tiger Woods – Storhed og fald.”