Generationsskifte i Hjarbæk

Det bebudede salg af Lynderupgård Gods er stillet i bero i forbindelse med et generationsskifte. Det har også givet arbejdsro i golfklubben på Hjarbæk Fjord Golfcenter, der kan fejre 30 års-jubilæum med 25 lejligheder beliggende i den smukke natur

Det skabte avisoverskrifter i dagspressen, da ejeren Ove Glerup for et par år siden meldte den gamle herregård, Lynderup Gods ved Skals nord for Viborg, til salg for 185 mio. kr.

-Det er med blødende hjerte, at vi forlader stedet, men sådan er det jo at blive ældre, lød den aktuelle kommentar fra erhvervsmanden Ove Glerup, der har boet på godset sammen med sin hustru Kirsten gennem de seneste 26 år.

Meldingen om det forestående salg skabte også en vis usikkerhed blandt de aktive golfspillere på Hjarbæk Fjord Golfcenter, der i år kan fejre 30 års-jubilæum.

Ove Glerup blev golfresortets redningsmand, da han i 2013 investerede nogle millioner kroner i konkursboet efter den krakkede, landsomfattende Proark-koncern, der skabte stedet i 1991.

Med sine 750 hektar jorde grænser Lynderupgård Gods helt op til golfcentret med de 27 huller og 25 ferielejligheder smukt beliggende ud til Hjarbæk Fjord, en forgrening af Limfjordens sydligste del mellem Himmerland og Salling.

Siden overtagelsen i 2013 har ægteparret Glerup ikke blot finansieret, men også fysisk lagt et meget stort arbejde i golfcentret. Derfor vakte meldingerne om det bebudede salg naturligvis en vis bekymring på stedet, for hvad skulle der så blive af klubben og centret som helhed?

Salget stillet i bero

De bekymringer kan dog foreløbig fejes af bordet. Det bebudede salg er nemlig stillet i bero i forbindelse med et generationsskifte, hvor den nu 76-årige Ove Glerup og fru Kirsten har overladt styringen af både Lynderupgård Gods og hele Glerup-koncernen til næste generation, der tegnes af sønnen Mikael Glerup som direktør i Glerup A/S.

-Officielt er Lynderupgård ikke længere til salg. Vi annoncerer i hvert fald ikke med det. Og som udgangspunkt er golfresortet ikke med i eventuelle salgsplaner, men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, siger Mikael Glerup.

Lynderupgård Gods har spillet en væsentlig rolle i det vesthimmerlandske landskab helt fra 1300-tallet, da Stenhuset blev opført som den første bygning, hvorefter bindingsværket kom til kort tid efter. Hovedbygningen omkranset af voldgrave tilhørte bispestolen i Viborg indtil Reformationen i 1536. Herefter var godset i Kronens besiddelse i otte år, indtil forskellige adelsslægter tog over.

I moderne tid fra 1800-tallet har Lynderupgård Gods været i Kjeldsen-slægtens besiddelse indtil 1981 – også kendt som ejere af Lerkenfeld Gods. Ove og Kirsten Glerup købte stedet i 1995 og gennemførte en omfattende restaurering, der holdt 15 mand fuldt beskæftiget i tre år! Det førte bl.a. til en kåring som Danmarks næst-smukkeste herregård i en konkurrence udskrevet af organisationen Historiske Huse. Det er i øvrigt landets ældste herregård i bindingsværk.

Glerups flotte karriere

Historien om Ove Glerup er også historien om drengen fra de små kår, der kæmpede sig vej i tilværelsen over kun syv års skolegang, et arbejde som landbrugsmedhjælper og tømrerlærling i teenageårene, hvorefter det gik stærkt, da han etablerede sig som selvstændig tømrermester i Ravnstrup ved Løgstør.

Nærmest ved et tilfælde kom tømrermesteren i gang med at fabrikere døre, og under firmanavnet Vestwood udviklede det sig fra at være en enkeltmands-virksomhed til en produktionsvirksomhed med 2.800 ansatte, da ægteparret Glerup i 2002 solgte aktiemajoriteten i den børsnoterede virksomhed, der senere blev Europas største producent af døre under navnet Jeld-Wen med hovedkontor i Løgstør.

Familien Glerups erhvervsvirksomhed koncentrerer sig i dag om en række datterselskaber under Glerup A/S. Eksempelvis er Samson Group Europas førende producent af maskiner til effektiv og bæredygtig udbringning af naturgødning med en egenkapital på næsten 180 mio. kr. Det overgås dog af egenkapitalen i Glerup Holding på næsten 600 mio. kr.

Selv om Ove og Kirsten Glerup aldrig selv har spillet golf, var det med både hjerte og hjerne, der blev investeret i golfcentret i 2013. Ove Glerup sagde dengang, at det ’ikke var let at se på, at golfcentret skulle gå helt ned og golfbanen gro efter. Der er jo også en del lokal-patriotisme med i det her på et sted, hvor vi kender mange af medlemmerne.’

-Faktisk har vi allerede fået et købstilbud på golfcentret, som vi kunne have solgt med god fortjeneste. Men vi valgte at afslå af flere grunde. Vi må heller ikke se bort fra, at hvis vi engang skal sælge Lynderupgård Gods, må det betragtes som et ekstra aktiv, at godset har et aktivt og velfungerende golfcenter som nabo, sagde Ove Glerup.

Resort-del med 80 senge

Resortdelen på Hjarbæk Fjord Golfcenter er fordelt på to byggerier. En ældre landejendom er bygget om til 10 boliger, mens de øvrige 15 lejligheder er samlet i et forholdsvist nyt klyngebyggeri i to etager. Boligerne er af forskellig størrelse med plads til to, fire eller seks personer med køkkenfaciliteter, soverum og opholdsstue. Sammenlagt er der 80 sengepladser, og selv om der er mulighed for madlavning, er det omkring 90 pct. af gæsterne, der benytter sig af klubhusets restaurant, der også drives af golfcentret – og i øvrigt yder en fortræffelig service og mad af høj kvalitet.

-I sagens natur er langt hovedparten af vore overnattende gæster kommet for at spille golf, men vi arbejder meget på i fremtiden også at være et godt sted for andre gæster, der kan nyde de naturskønne omgivelser til lange spadsereture – også uden for golfsæsonen, siger golfmanager Jan Storgaard, der tiltrådte stillingen i begyndelsen af 2020.

Trods navnesammenfaldet er han ikke i familie med klubbens pro-træner, den tidligere European Tour-spiller og flittige rejsearrangør Knud Storgaard, der indledte samarbejdet med Hjarbæk i corona-sæsonen 2020 og fortsætter som klubbens faste pro-træner i 2021.

Der er desuden indgået et samarbejde med PGA-proen Jens Ole Kristensen fra JOK-GOLF omkring golfskoler med overnatning, hvor Jens Ole Kristensen skal stå i spidsen for 18 golfskoler af tre dages varighed i perioden fra april til september.

Fra lejlighederne til golfklubhuset og restauranten med udsigt til Hjarbæk Fjord er der kun 300 meter at tilbagelægge på tværs af golfbanen. For at kunne tilbyde den bedst mulige service til overnattende gæster og greenfeespillere har golfcentret også investeret i en større flåde på 18 moderne Garia-biler.

Tre 9 hullers sløjfer

Hjarbæk Fjord-banen er en meget naturskøn bane i et let kuperet terræn, hvor flere af hullerne ligger med udsigt til fjorden. Banens tekniske kvalitet er i top med en sværhedsgrad i den høje ende af skalaen. Mange fairways er dog pænt brede, mens greens er faste og troværdige, men for tiden ikke blandt landets hurtigste.

Af de tre 9 hullers-sløjfer er det nord-syd, der betragtes og spilles som mesterskabsbanen. De kan dog begge kædes sammen med vest-sløjfen, men bliver det ikke til daglig, hvor den spilles som pay & play-bane.

Indledningen på nord-sløjfen er lidt barsk med out of bounds hele vejen i højre side på de første tre huller, hvor både 1 og 3 er par 5-huller. På højre side af par 4-hullet 2 er der en put and take-sø lige uden for de hvide pæle.

Green på det 470 meter lange hul 3 (gul tee) er en af de sværest tilgængelige på banen, men samtidig den smukkest beliggende med en fantastisk udsigt over fjorden til fastlandet på Salling-siden.

På par 4-hullet 5 skal man i udslaget holde sig i højre side af fairway, fordi en bold for langt i venstre meget let forsvinder ned ad bakken og ned i søen langs med fairway.

De to par 4-huller 6 og 7 ligger begge i et kuperet parkområde med forholdsvis svære indspil til green, mens Nord-sløjfen afsluttes med et 138 meter langt par 3-hul med en meget grådig bunker foran green.

Mange træer i spil

På syd-sløjfen er det primært hullerne 1, 3 og 5, der volder problemer og let huskes for de vanskeligheder, som de fleste kommer ud for undervejs. På par 4-hullet 1 driver man ud over en bakke til en fairway, der snævrer sammen mellem træerne til få meter i bredden godt 200 meter ude. Har man et slag til green, er det stejlt ned ad bakke hele vejen.

Par 5-hullet 3 – banens længste på 486 meter (gul tee) - er det eneste på banen placeret i et meget lavt engareal, der visse tider på sæsonen kan være generet af vand på fairway. Da det spilles direkte op i vestenvinden, kan det være en hård prøvelse at komme igennem.

Selv om hul 5 er banens korteste og eneste par 4-hul under 300 meter (265), er det absolut ikke det letteste, hvilket skyldes et meget vanskeligt indspil til den højt liggende green med en klaustrofobisk smal passage dogleg venstre mellem træerne.

Den flotte Henrik Jacobsen-bane levner mulighed for en effektfuld afslutning med det 450 meter lange par 5-hul, der knækker i et skarpt dogleg venstre op ad bakken 50 meter før green. Med et strafområde i højre side og høj rough i venstre hele vejen kan det godt fortjene betegnelsen banens signaturhul med udsigt til restaurant-terrassen.

Også vest-sløjfen udgør en smuk park-bane mellem de to andre sløjfer med flere af hullerne beliggende med udsigt til fjorden.

Efter to år med først en aflysning af Made in Denmark i 2020 på grund af corona og dernæst en Made in Himmerland i år uden andre tilskuere end sponsorernes VIP-gæster kan Hjarbæk Fjord Golfcenter formentlig godt forvente en god sæson i 2022, når det igen bliver muligt for almindelige tilskuere at besøge European Tour-turneringen. I hvert fald var centret fuldt booket i ugen med Made in Denmark i turneringens første fire år fra 2014 til og med 2017. 

Læs mere om Hjarbæk Fjord Golf Center


Historien er leveret af Frits Christensen, der er redaktør af GOLFavisen og GOLFmagasinet. Han har en fortid som mangeårig sportsredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten, men har de seneste 10 år skrevet om golf i både JP, Golfavisen og Golfmagasinet – og er bl.a. forfatter til bogen fra 2010: ”Tiger Woods – Storhed og fald.”